Tse Başvurusu İçin Belgeler

  • 1- Muvafakatname (1 adet, noterde düzenlenecek. )
  • 2 -Vekaletname (1 adet fotokopi)
  • 3 -İmza sirküleri (1 adet fotokopi)
  • 4 -Dilekçe (tarafımızca düzenlenecektir)
Social Media :
Döviz Kurları