Tareks/Dts İçin Belgeler

Ekonomi Bakanlığı Grup Başkanlığı’na verilmek üzere düzenlenecektir.

  • 1-Başvuru Dilekçesi (Firma antetli kağıdına, kaşe ve firma yetkililerince imzalı, isim, soy isim ve unvan belirtilerek düzenlenmelidir. EK 5’te örneği mevcuttur.)
  • 2-İmza sirküleri (1 adet noter onaylı)
  • 3-Tareks Yetkilendirme Taahhütnamesi (1 adet noterde düzenlenecektir. EK 6’te örneği mevcuttur, başlangıç ve bitiş tarihi belirtilmeli)
  • 4-Ticaret Sicil Gazetesi (1 adet asıl yada noter onaylı) (Kuruluş ve varsa değişiklikler ile birlikte güncel olmalı)
  • 5- Vergi Mükellefiyet Yazısı (1 adet asıl yada noter onaylı)

Dilekçe hariç diğer tüm belgelerin asıl yada evrakların noter onaylı olması gerekmektedir.

Not: Evraklar Ekonomi Bakanlığı Grup Başkanlığı’na sunulduğunda 1 iş günü içinde sistem açılabilecektir.

Social Media :
Döviz Kurları