Hariçte İşleme Rejim Kararı

Hariçte İşleme Rejim Kararı

Hariçte İşleme Rejim Kararı: Bu Karar; serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç ed...

Read More

İhracat Bedeli Dövizler

İhracat Bedeli Dövizler

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu karara ilişkin Tebliğ’ler, bu güne ...

Read More

İhracat Rejimi Kararı

İhracat Rejimi Kararı

Ekli "İhracat Rejimi Kararının yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 22/11/1995 tarihli ve 95/84 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1...

Read More

Ofset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ

Ofset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ

Ofset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ: (İHRACAT: 2007/6), 27 Temmuz 2007 tarih ve 26595 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. MADDE 1 –(1...

Read More

İhracat Yönetmeliği

İhracat Yönetmeliği

İhracat Yönetmeliği: (Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26190), MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi K...

Read More
Döviz Kurları