2015 İthalat Tebliğleri

2015 İthalat Tebliğleri

2015 yılında, tüm ithalat tebliğleri ve ekleri, farklı kısım ve bölümler halinde birleştirilerek tek bir tebliğde İthalat Tebliğ (İthal...

Read More

İthalat Rejimi Kararı

İthalat Rejimi Kararı

İşlenmiş İthalat Rejimi Kararı (2010 Yılı Değişiklikleriyle Birlikte) (1995/7606 sayılı BKK) 31 Aralık 1995 tarih ve 22510 sayılı Müker...

Read More

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

Madde 2. Bu Kanunda geçen deyimlerden; Damping: Bir malın Türkiye'ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını, S...

Read More

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı

Bu Karar uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak, tek taraflı, olarak veya ikili ya da çok taraflı tercihli ticaret anlaşmaların...

Read More

Türkiye'nin Ticari Hakları

Türkiye'nin Ticari Hakları

Bu Karar, uluslararası yükümlülük ve prosedürlere, özellikle Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde öngörülenlere, uygun olması şartıyla Tür...

Read More
Döviz Kurları