A.tr Belgesi Nedir?

A.tr Belgesi Nedir?

A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/1...

Read More

Ardiye Nedir?

Ardiye Nedir?

Ticaret eşyasını saklamaya yarayan yere denir(depo). Ayrıca; böyle bir yerde saklanan eşya için ödenen ücrete de “ardiye” denilmektedir...

Read More

Bağlayıcı Tarife Nedir?

Bağlayıcı Tarife Nedir?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Müste...

Read More

CE İşareti?

CE İşareti?

CE İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, 1985 yılında oluşturduğu "Yeni Yaklaşım" çerçevesinde...

Read More

Çeki Listesi (Packing List)?

Çeki Listesi (Packing List)?

İhracatçının, ihracat beyannamesi, gümrük beyannamesi ve konşimentoda beyan ettiği malların net ve brüt ağırlıkları ile hacimlerine ili...

Read More

Dahilde İşleme Nedir?

Dahilde İşleme Nedir?

Dahilde İşleme Rejimi, 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 108. – 134. maddeleri i...

Read More

Demuraj Nedir?

Demuraj Nedir?

(Demurrage) Taşımacılıkta, yükleme ve boşaltma sırasında aracın normal kabul edilenden daha uzun bir süre kullanılması dolayısıyla araç...

Read More

Ek Mali Yükümlülük?

Ek Mali Yükümlülük?

Ek Mali Yükümlülük: Yerli üreticinin korunması ve ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla, işleme konu eşyanın i...

Read More

Eur.1 Belgesi Nedir?

Eur.1 Belgesi Nedir?

Türkiye'nin Türk mallarını teşvik amaçlı Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği'ne üye ülke...

Read More

Eur-Med Nedir?

Eur-Med Nedir?

EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)'a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat...

Read More

Form A Belgesi Nedir?

Form A Belgesi Nedir?

Form A Belgesi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi(GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menş...

Read More

Gözetim Belgesi Nedir?

Gözetim Belgesi Nedir?

Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir. Bir baş...

Read More
Döviz Kurları