Sorularla ATR Belgesi

Sorularla ATR Belgesi

A.TR Dolaşım Belgesi nedir? Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği çerçevesi...

Read More

Sorularla Bağlayıcı Tarife

Sorularla Bağlayıcı Tarife

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) nedir? Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB);eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin ...

Read More

Sorularla Geçici İthalat

Sorularla Geçici İthalat

Eşyaya ilişkin geçici ithalat izni nereden alınır? Geçici ithalat rejimine tabi tutulmak istenen eşya için gerekli izin, gümrük müdürlü...

Read More

Sorularla Gümrük Tarife

Sorularla Gümrük Tarife

Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan 12 rakamlı kodun ismi nedir ve bu sayılar ne anlama gelmektedir? TGTC’de kullanılan 12 rakaml...

Read More

Sorularla Gümrük Tasviye

Sorularla Gümrük Tasviye

Araç satışlarına ilişkin ihale ilanlarını nereden takip edebilirim? Araç satışlarına ilişkin ihale ilanlarını Tasfiye İşleri Döner Serm...

Read More

Sorularla Gümrükte Eşya

Sorularla Gümrükte Eşya

Eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanmas...

Read More

Sorularla Hariçte İşleme

Sorularla Hariçte İşleme

Hariçte İşleme Rejimi: Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem ...

Read More
Döviz Kurları