Warehouse Services

  • Gerek işletmeler bünyesinde özel antrepolar gerekse genel antrepolar açmak için Gümrük İdarelerine müracaatta bulunmak, izinleri almak ve açtırmak.
  • İthalat eşyalarının yanısıra gerekli hallerde ihracat eşyalarının da buralarda muhafaza edilmesi için beyannamelerin tescil ve intac işlerini yapmak.
  • Müşterinin talebi doğrultusunda antrepolarda elleçleme işlemleri için izin almak ve bu işlemleri yaptırmak.
Social Media :
Döviz Kurları