Serbest Bölge Müdürlükleri

Serbest Bölge Müdürlükleri

Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki Ve Çalışma Esasları, 16.8.1985 Tarih Ve 85/9801 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle B...

Read More

Serbest Bölgeler Kanunu

Serbest Bölgeler Kanunu

Madde 1 – (Değişik: 12.11.2008–5810/1 md.) Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve ...

Read More

Serbest Bölgelerde TL Ödeme

Serbest Bölgelerde TL Ödeme

Serbest Bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödemeler 6.6.1985 tarihli ve 3218 sayılı Kanunda belirtilen dövizle yapılır. Anca...

Read More
Döviz Kurları