Serbest Bölgelerde TL Ödeme

16.8.1985 Tarih ve 85/98v01 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlenmiştir.

  • MADDE 1- Serbest Bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödemeler 6.6.1985 tarihli ve 3218 sayılı Kanunda belirtilen dövizle yapılır. Ancak, bölgede yatırım sırasındaki mal ve hizmet bedelleri ile işçi ücretleri ile kiralar Türk Lirası üzerinden ödenebilir. Bölge Müdürlüğü ile bu bölgelerdeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara bütün ödemeler Türk Lirası ile yapılır. 
  • MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
  • MADDE 3- Bu Kararı Başbakanlık yürütür. 

Kaynak: T.C Ekonomi Bakanlığı

Social Media :
Döviz Kurları