Free Zone Services

  • Firmaların serbest bölgelerde faaliyet gösterebilmeleri için Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nden Faaliyet Ruhsatı almak.
  • Bölge içerisinde gerek işletici kuruluştan gerekse diğer özel kuruluşlardan depo veya saha kiralamak.
  • Serbest bölgelere girecek , çıkacak veya bölge içi satışlarla ilgili talep formlarını tanzim etmek, ve bu formları bölge müdürlüklerinden ve işletici kuruluşlardan onaylatmak.
  • Koridor yolu marifetiyle bölgeye girecek ya da çıkacak eşyalar için koridor hizmetleri organizasyonlarını yapmak.
  • Bölge içerisinde yapılacak elleçleme ve diğer hizmetlerle ilgili izinler almak ve yaptırmak.
  • Serbest bölgelere girecek veya çıkacak olan bütün eşyaların Gümrük Beyannamelerini tanzim etmek ve sonuçlandırmaktır.
Social Media :
Döviz Kurları