Import Services

  • Proforma aşamasından hesap kapatma aşamasına kadar müşterinin yanında olmak ve bilgilendirmek.
  • İthal konusu eşyalarla ilgili yaklaşık maliyet hesaplamaları yaparak müşteriye bilgi vermek.
  • G.T.İ P tespit etmek.
  • Mevzuat yönünden alınması gereken izinler varsa bunları önceden tespit etmek ve gerekli izinleri almak.
  • Bilgisayar ortamında beyannamelerin tescil ve kapanışlarını yapmak.
  • İthalat aşamasında TSE .Tarım İl Müdürlüğü,Zirai Karantina veya diğer kurumlara gerkli hallerde müracaat yapmak ve belgeleri tanzim ettirmek.
  • İşlemler devam ederken gerek Saymanlık'a yatacak vergiler , gerekse diğer kurum ve kuruluşlara ödenecek ücretleri müşteriye detaylı olarak bildirmek.
  • Vergileri yatırmak,eşyaların gümrüklü sahadan alınıp müşteriye teslimini sağlamak.
Social Media :
Döviz Kurları