İthalat Kayıt Belgesi İçin Belgeler

  • Ticaret Sicil Gazetesi (1 adet asıl yada noter onaylı) (Kuruluş ve varsa değişiklikler)
  • İmza Sirküleri(1 adet asıl)
  • İmzaya yetkili şahısların T.C. Kimlik numaralarını gösterir Nüfus Cüzdan Sureti (1 adet noter onaylı)
  • Vergi Mükellefiyet Yazısı (vergi mükellefi olduğunuza dair vergi dairesinden alınan yazı,1 adet asıl yada noter onaylı, veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)
  • Oda Sicil Faaliyet Belgesi (1 adet asıl yada noter onaylı, veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)

Tekstil ve aksesuar ithalatı yapacak firmalar yukarıdaki belgelere ek olarak Ekonomi Bakanlığı, ilgili İhracatçı Birliklerine verilmek üzere düzenleyeceklerdir.

  • 1-Vekaletname (1 adet noter onaylı)
  • 2-İthalatçı Bilgi Formu (Yeminli Mali Müşavirce onaylı 1 adet asıl) EK 2 ‘de olduğu gibi
  • 2.a- İlgili YMM oda sicil kayıt belgesi (1 adet asıl yada noter onaylı)
  • 3-Yurtdışı ihracatçı firmaya ait konsolosluk onaylı ”EXPORTER REGISTRY FORM”
  • 4- Kayıt Belgesi için Taahhütname 
Social Media :
Döviz Kurları