Gümrük Firma Tescili İçin Belgeler

İthalat, İhracat ve gümrük idarelerinde herhangi bir işlem yapacak olan firmalar için Gümrük Müsteşarlığı’nın Seri no 81 Tebliği’ne istinaden firma dosyasında bulunması gereken belgeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Söz konusu belgeler orijinal yada noter tasdikli ve güncel olmalıdır.

Gümrük Firma Tescil Dosyası İçin Gerekli Belgeler

  • Ticaret Sicil Gazetesi (1 adet asıl yada noter onaylı) (Kuruluş ve varsa değişiklikler )
  • İmza Sirküleri(1 adet asıl)
  • İmzaya yetkili şahısların T.C. Kimlik numaralarını gösterir Nüfus Cüzdan Sureti (1 adet noter onaylı)
  • Vergi Mükellefiyet Yazısı (vergi mükellefi olduğunuza dair vergi dairesinden alınan yazı,1 adet asıl yada noter onaylı, veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)
  • Oda Sicil Faaliyet Belgesi (1 adet asıl yada noter onaylı, veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)
  • Vekaletname
  • Firma kaşesi (1 adet)
Social Media :
Döviz Kurları