A.tr Belgesi Nedir?

A.tr Belgesi Nedir?

A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/1...

Devamını Oku

Ardiye Nedir?

Ardiye Nedir?

Ticaret eşyasını saklamaya yarayan yere denir(depo). Ayrıca; böyle bir yerde saklanan eşya için ödenen ücrete de “ardiye” denilmektedir...

Devamını Oku

Bağlayıcı Tarife Nedir?

Bağlayıcı Tarife Nedir?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Müste...

Devamını Oku

CE İşareti?

CE İşareti?

CE İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, 1985 yılında oluşturduğu "Yeni Yaklaşım" çerçevesinde...

Devamını Oku

Çeki Listesi (Packing List)?

Çeki Listesi (Packing List)?

İhracatçının, ihracat beyannamesi, gümrük beyannamesi ve konşimentoda beyan ettiği malların net ve brüt ağırlıkları ile hacimlerine ili...

Devamını Oku

Dahilde İşleme Nedir?

Dahilde İşleme Nedir?

Dahilde İşleme Rejimi, 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 108. – 134. maddeleri i...

Devamını Oku

Demuraj Nedir?

Demuraj Nedir?

(Demurrage) Taşımacılıkta, yükleme ve boşaltma sırasında aracın normal kabul edilenden daha uzun bir süre kullanılması dolayısıyla araç...

Devamını Oku

Ek Mali Yükümlülük?

Ek Mali Yükümlülük?

Ek Mali Yükümlülük: Yerli üreticinin korunması ve ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla, işleme konu eşyanın i...

Devamını Oku

Eur.1 Belgesi Nedir?

Eur.1 Belgesi Nedir?

Türkiye'nin Türk mallarını teşvik amaçlı Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği'ne üye ülke...

Devamını Oku

Eur-Med Nedir?

Eur-Med Nedir?

EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)'a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat...

Devamını Oku

Form A Belgesi Nedir?

Form A Belgesi Nedir?

Form A Belgesi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi(GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menş...

Devamını Oku

Gözetim Belgesi Nedir?

Gözetim Belgesi Nedir?

Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir. Bir baş...

Devamını Oku
Döviz Kurları