İhracat Hizmetleri

  • İhraç konusu eşyalara ait vesaikleri tamamlamak, vesaik üzerindeki bilgileri kontrol etmek, eksik bilgi ve belgeleri tamamlamak.
  • G.T.İ.P tespiti yapmak.
  • Mevzuat yönünden alınması gereken belgeler varsa bunları almak (sağlık sertifikası, kontrol belgesi, borsa tescil belgesi vb..)
  • A T R, EURO-1 ve Menşe Şahadetnamesi 'ni hazırlamak, ilgili oda ve Gümrük idarelerinden onaylatmak.
  • Hariçte işleme veya geçici ihracat konusu mallarda Ayniyat tespiti yapmak ve Ekspertiz Raporu almak.
  • Gerekli vesaikler tamamlandıktan sonra bilgisayar ortamında beyannamelerin tescil ve intac'ını yapmak.
  • Eşyaların yurtdışı edilecek nakil vasıtasına yüklenmesine nezaret etmek ve mühürletmek.
Sosyal Medya :
Döviz Kurları