İzinler ile İlgili Hizmetler

İzinler ile İlgili Hizmetler

İzinler ile İlgili Hizmetler

  • Mevzuat gereği ithalat, ihracat, ve diğer gümrük işlemleriyle ilgili Bakanlıklar, Müsteşarlıklar ve Genel Müdürlükler nezdinde alınması gereken izinler için dokümanları hazırlamak ,müracaatta bulunmak ve gerekli izinleri almaktır.
  • Yatırım Teşvik Belgesi
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi
  • Hariçte İşleme İzin Belgesi
  • Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzin Belgesi
Sosyal Medya :
Döviz Kurları