Dahilde İşleme Nedir?

Dahilde İşleme Rejimi, 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 108. – 134. maddeleri ile düzenlenmiştir. Dahilde İşleme Rejiminin amacı, ihraç edilmesi planlanan malların imalatında kullanılacak olan hammadde, yardımcı malzeme, yarı mamul, mamul ile ambalaj ve işletme malzemelerinin Türkiye Gümrük Bölgesi’nde yerleşik firmalarca yurtdışından ithalinde, ithal edilen mallara ilişkin vergi yükü ile ilgili kolaylıklar getirilerek, ithal girdi kullanarak üretilen malların ihracatını özendirmektir.

Sosyal Medya :
Döviz Kurları