A.tr Belgesi Nedir?

A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/10895 sayılı 28.09.2006 tarihli Karar çerçevesinde düzenlenir. A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye veya Topluluk´ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, odalarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilir.

ATR Dolaşım Belgesi tanımında geçen serbest dolaşımdaki eşya, tümüyle Türkiye veya Topluluk´ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyadır. Bir eşyaya ATR Dolaşım Belgesi düzenlenebilmesi için o eşyanın yukarıdaki tanım çerçevesinde serbest dolaşımda bulunması gerekmektedir.

A.TR Dolaşım Belgesi, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu´nu (AKÇT) Kuran Anlaşma Kapsamı Ürünlerin Ticaretine İlişkin Türkiye ile AKÇT Arasındaki Anlaşma Kapsamındaki ürünler hariç olmak üzere; işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünleri için düzenlenir. Dış Ticaret Servisi, odamıza kayıtlı olan firmaların ATR Dolaşım Sertifikalarının, tasdiki ve diğer işlemlere yönelik taleplerini yerine getirmektedir.

A.TR Dolaşım Belgesinin Düzenlendiği Ülkeler

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hollanda
 • İngiltere
 • İrlanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İtalya
 • Kıbrıs
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malta
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan
Sosyal Medya :
Döviz Kurları