İthalat-İhracat Gerekli Evraklar

İhracat İşlemleri İçin Gerekli Evrak Dokümanı

 • Resmi Türkçe fatura
 • Çeki Listesi
 • Avrupa topluluğuna yönelik ihracatlarda ATR (Tarafımızdan düzenlenir)
 • Anlaşmalı ülkeler için EUR1 belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
 • Diğer ülkeler için Menşe Şahadetnamesi (Tarafımızdan düzenlenir)
 • Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar için Kontrol Belgesi, Ziraat Raporu-Sağlık Rapor vb. istek      doğrultusunda tarafımızdan alınır.
 • Dahilde İşleme belgesine dayalı ihracatta Dahilde İşleme İzin Belgesinin aslı yada noter tasdikli sureti.
 • Bağlı bulunduğunuz ihracatçı birlikleri bilgisi.

İthalat İşlemleri İçin Gerekli Evrak Dokümanı

 • İthal eşyaya ait orijinal fatura
 • Sigorta Poliçesi (varsa)
 • Navlun Faturası (İşlem F.O.B. ise)
 • Banka Transfer Dekontu (Ödeme şekli Peşin ise)
 • % 6KKDF Dekontu (Ödeme şeklinin Peşin olmaması durumunda)
 • Konşimento
 • Çeki Listesi
 • Avrupa’dan ithal edilecek mallardan ATR veya EUR1 belgesi
 • Kıymet Bildirim Formu (Tarafımızca hazırlanır)
 • Bölgeye Giriş Ön Statü ve ATR Belgesi (Serbest Bölge Firmaları için)
Sosyal Medya :
Döviz Kurları